Sau buổi làm việc mời khách hàng ra uống cafe và sửu ấm với thời tiết 11 °C

Sau buổi làm việc mời khách hàng ra uống cafe và sửu ấm với thời tiết 11 °C